CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng Pha Lê Hoàng Gia !

Chúng tôi hiểu rằng bảo mật thông tin khách hàng là một vấn đề cực kỳ quan trọng và cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Trang này được thiết kế để cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi.

Thu thập thông tin cá nhân:

Khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin cá nhân của bạn, bao gồm: tên, địa chỉ email và số điện thoại. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin này khi bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi thông qua mẫu đăng ký, biểu mẫu liên hệ hoặc thông qua quá trình mua hàng.

Sử dụng thông tin cá nhân:

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp để cung cấp dịch vụ, xử lý đơn hàng, gửi thông tin liên quan và tương tác với bạn. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin này để cải thiện trang web của chúng tôi, tùy chỉnh trải nghiệm của bạn và cung cấp thông tin quảng cáo, khuyến mãi hoặc thông tin khác có liên quan.

Bảo mật thông tin:

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử và quản lý phù hợp để bảo vệ thông tin của bạn khỏi mất mát, lạm dụng, truy cập trái phép, tiết lộ hoặc sửa đổi. Chúng tôi giới hạn quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn cho những người có nhu cầu cần biết để thực hiện công việc liên quan.

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý rõ ràng của bạn hoặc khi chúng tôi bắt buộc pháp lý hoặc cần thiết để thực hiện các yêu cầu pháp lý hoặc bảo vệ quyền lợi của chúng tôi.

Thay đổi chính sách bảo mật:

Chúng tôi có quyền cập nhật và thay đổi chính sách bảo mật này theo ý muốn của chúng tôi hoặc theo yêu cầu pháp lý. Chúng tôi khuyến nghị bạn kiểm tra thường xuyên trang này để cập nhật về bất kỳ thay đổi nào. Sử dụng trang web của chúng tôi sau khi thay đổi chính sách bảo mật đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các thay đổi đó.

Liên hệ:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, ý kiến hoặc yêu cầu liên quan đến chính sách bảo mật này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web.

Chúng tôi xem trọng sự tin tưởng của bạn và cam kết bảo mật thông tin khách hàng của bạn. Chúng tôi luôn nỗ lực để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ một cách an toàn và đáng tin cậy khi sử dụng trang web của chúng tôi.